Krav om CE godkendelse

Pr. 1. juli 2014 skal din altan være CE godkendt for at den må hænges op.
Det er op til dig at sørge for at du køber en CE godkendt altan.

Bygningsinspektoratet (Kommunen) tager ved udstedelse af byggetilladelse ikke hensyn til om altanen, du køber, er CE godkendt.

Du kan således risikere at Energistyrelsen (kontrollerende myndighed) forlanger din altan nedtaget, såfremt den ikke er CE godkendt.

Hos Randers Altanen er alle vore altaner CE godkendte.